Vrtić i Predškolska ustanova “MAŠANA” počela je da radi u septembru 2006. godine. Nalazimo se u predivnom ambijentu Diplomatske kolonije, u neposrednoj blizini stadiona “Crvene zvezde” udaljeni od gradske vreve i smoga, okruzeni zelenilom.

Program rada PU “MAŠANA” sačinjen je u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja uzrasta od 6 meseci do 7 godine. Program uvažava uzrasne, razvojne i individualne potencijale deteta. Vaspitno-obrazovni rad sa decom, za koje je zadužen stručni kadar, obavlja se u malim grupama, što omogućava realizaciju ideje kreativnog pristupa, opažanja i praćenja dece, planirane i vrednovanje rada u grupi i individualno.

Dete kroz igru:
Otkriva i upoznaje samog sebe
Razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima
Saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega


Decu usmeravamo da odgovore na postavljene zahteve opažanjem, dodirom, uočavanjem, mišljenjem, uporedjivanjem, analiziranjem, zaključivanjem.Učimo ih da gledanjem počinju videti, a da bi uvideli vodimo ih pitanjima, crtežom, bojom, muzikom, pokretom, igrom…Od deteta tražimo, učimo, kreiramo uslove da opaža, opisuje, inicira aktivnosti i izgradjuje samostalnost. Uvodimo ga u složeni svet komunikacije u grupi, da svoje misli pravilno iskazuje a svoja osećanja slobodno izražava i tudja da uvažava.

Svako dete ima pravo na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.
© Copyright 2019 PU Mašana, Inc. All Rights Reserved.